• Introducere Termeni și condiții

   

  Acești Termeni și Condiții, împreună cu orice alte documente la care se face referire aici, stabilesc termenii de utilizare în baza cărora puteți utiliza website-ul www.assessmentcenter.ro. Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții și asigurați-vă că îi întelegeți. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții, trebuie să vă opriți imediat din utilizarea site-ului nostru.

 • Definiții

   

  În acești Termeni și condiții, în afara cazului în care contextul cere altfel, urmatoarele expresii au următoarele semnificații:

  Site-ul nostru reprezintă website-ul www.assessmentcenter.ro
  “Conținut” înseamnă orice text, imagini, audio, video, script-uri, coduri, software, baze de date și orice altă formă de informații care poate fi stocată pe un computer care apare pe sau face parte din site-ul nostru; și
  “Noi / nouă / al nostru” Face referire la APT NEW BUSINESS SOLUTIONS SRL, companie înregistrată în România la Registrul Comerțului cu nr. J40/7660/2009, CUI RO25752858, sediul social în România, București, Str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 67, sector 1.
 • Informații despre noi

  Site-ul nostru, www.assessmentcenter.ro, este deținut și operat de APT NEW BUSINESS SOLUTIONS SRL, companie înregistrată în România la Registrul Comerțului cu nr. J40/7660/2009, CUI RO25752858, sediul social în România, București, Str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 67, sector 1.

 • Acces la site-ul nostru

  • Accesul la Site-ul nostru este gratuit și este permis persoanelor peste 18 ani.
  • Este responsabilitatea dvs. să faceți orice fel de aranjamente necesare pentru a accesa site-ul nostru.
  • Accesul la Site-ul nostru este furnizat “ca atare” și pe baza “ca fiind disponibil”. Putem modifica, suspenda sau întrerupe Site-ul nostru (sau orice parte a acestuia) în orice moment și fără notificare. Nu vom fi răspunzători în niciun fel dacă Site-ul nostru (sau orice parte din acesta) nu este disponibil(ă) în niciun moment și pentru orice perioadă.
 • Drepturi de Proprietate Intelectuală

  Tot Conținutul Site-ului nostru apartine APT și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres și este protejat de legislația privind proprietatea intelectuală. Tot Conținutul este protejat de legile și tratatele aplicabile în România în materie de proprietate intelectuală. Statutul nostru de proprietar și autor al Conținutului de pe site-ul nostru (sau cel al licențiatorilor identificați, după caz) trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

  Nu puteți reproduce, copia, distribui, vinde, închiria, sublicenția, depozita sau reutiliza în orice alt mod conținutul de pe site-ul nostru în scopuri comerciale, decât în cazul în care ați primit permisiunea în scris din partea noastră. Ne puteți trimite cereri de utilizare a Conținutului Site-ului nostru la adresa de mail: comunicare@apthr.ro. Aceasta nu interzice accesul normal, vizualizarea și utilizarea site-ului nostru în scopuri de informare generală, fie de către utilizatorii de afaceri sau de către consumatori.

 • Link-uri către site-ul nostru

  • Puteți face trimiteri către site-ul nostru, cu următoarele condiții:
   • Să faceți acest lucru într-un mod echitabil și legal;
   • Să nu faceți acest lucru într-un mod care să sugereze orice formă de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastră în cazul în care aceasta nu există
   • Să nu folosiți logo-uri sau mărci afișate pe site-ul nostru fără permisiunea noastră expresă scrisă; și
   • Să nu faceți acest lucru într-un mod care este calculat pentru a deteriora reputația noastră sau pentru a profita în mod neloial de aceasta.
  • Incorporarea Site-ului nostru pe alte site-uri web nu este permisă fără acordul nostru expres scris. Vă rugăm să ne contactați la comunicare@apthr.ro pentru mai multe informații.
  • Nu puteți să faceți trimiteti la site-ul nostru de pe orice site:
   • care are continut sexual explicit;
   • este obscen, deliberat ofensator, sau instigă la ură;
   • care promovează violența;
   • care promovează sau asistă orice formă de activitate ilegală;
   • care discriminează sau este în vreun fel defaimător pentru orice persoană, grup sau clasa de persoane, referitor la rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă
   • care are intenția să amenințe, să hărțuiască, să deranjeze, să alarmeze, să provoace neplăceri;
   • care intenționează sau este posibil să înșele alte persoane
   • care are intenția sau este posibil să incalce (sau să amenințe să compromită) viața privată a altei persoane
   • care implică orice formă de afiliere cu noi, acolo unde nu există;
   • care încalcă sau asistă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv, dar făra a se limita la: a) drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile de bază ale oricărei alte părți sau b) încalcă orice responsabilități contractuale față de o terță parte.
 • Link-uri către alte site-uri

  Pe Site-ul nostru pot fi incluse link-uri către alte site-uri. Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres, aceste site-uri nu sunt sub controlul nostru. Nu ne asumăm în niciun fel și nu acceptăm răspunderea pentru conținutul site-urilor terțe. Includerea unui link către un alt site pe Site-ul nostru este doar pentru informare și nu implică nicio susținere a respectivelor site-uri sau a celor care le controlează.

 • Răspunderea 

  • Facem eforturi pentru a asigura un conținut complet, corect și actualizat al Site-ului nostru. Cu toate acestea, nu putem garanta (expres sau implicit) că permanent Conținutul este complet, corect sau actualizat.
  • Facem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că toate informațiile referitoare la prețuri afișate pe Site-ul nostru sunt corecte în momentul accesării online. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile în orice moment și putem adăuga sau elimina uneori oferte și promoții speciale.
  • Deși au fost depuse toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate reprezentările și descrierile serviciilor noastre sunt cât mai exacte și corespund cu serviciile existente, nu putem garanta că uneori nu pot apărea erori sau variante diferite ale acestora față de cele descrise pe Site-ul nostru.
  • Nu garantăm că serviciile afișate pe site-ul nostru vor fi mereu disponibile. Vă rugăm să ne contactați dacă doriți să aflați detalii despre disponibilitatea oricăror servicii din oferta APT.
  • În măsura în care acest lucru este permis de lege, excludem orice reprezentări și garanții (exprese sau implicite) care se pot aplica Site-ului nostru sau oricărui conținut inclus pe Site-ul nostru.
  • Exercităm toate competențele și depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că Site-ul nostru nu conține viruși sau alte programe malware. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună pe care cei care vizitează Site-ul nostru ar putea să o sufere din cauza unui virus sau altui program malware, sau oricărui alt material sau eveniment dăunător care ar putea afecta hardware-ul, software-ul, datele sau alte componente care ar apărea ca urmare a utilizării Site-ului nostru (inclusiv descarcărea oricărui conținut din acesta) sau a oricărui alt site la care se face referire pe site-ul nostru.
  • Nu ne asumăm și nici nu acceptăm răspunderea care decurge din orice întrerupere sau indisponibilitate a Site-ului nostru, rezultată din cauze externe incluzând, dar fără a se limita la: nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a echipamentului furnizorului de internet, a echipamentului gazdă, a rețelei de comunicații, din cauza unor evenimentele naturale, restricții legale sau cenzură.
 • Viruși, Programe Malware și Securitate

  • Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că site-ul nostru este securizat și fără viruși informatici sau alte programe malware.
  • Sunteți integral responsabil pentru protejarea hardware-ului, a software-ului, a datelor și a altor componente impotriva virusilor, a programelor malware și a altor riscuri de securitate pe internet.
  • Nu trebuie să introduceți în mod deliberat viruși sau alte programe malware sau orice alt material care este periculos sau dăunător din punct de vedere tehnologic către sau prin Site-ul nostru.
  • Nu trebuie să încercați să obțineti acces neautorizat la orice parte a site-ului nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice alt server, computer sau baza de date conectate la site-ul nostru.
  • Nu trebuie să atacați site-ul nostru
  • Incălcarea dispozițiilor paragrafelor 9.3 – 9.5 constituie infracțiune în conformitate cu Legea privind comunicațiile electronice. Orice astfel de încalcare va fi raportată autorităților competente în materie de aplicare a legii și vom coopera pe deplin cu aceste autorități pentru identificarea persoanelor implicate. Dreptul acestor persoane de a utiliza Site-ul nostru va inceta imediat în cazul unor astfel de încălcări.
 • Politica de utilizare acceptabilă

  • Puteți utiliza Site-ul nostru într-o manieră legală. În mod specific:
   • trebuie să vă asigurați că respectați pe deplin toate legile și / sau reglementările locale, naționale sau internaționale în vigoare;
   • nu trebuie să utilizați Site-ul nostru în nici un fel sau în vreun scop, care este ilegal sau fraudulos
   • nu trebuie să utilizați site-ul nostru pentru a trimite cu bună știință, să încărcați sau să transmiteți în alt mod date care conțin orice formă de virus sau alt program malware sau orice alt cod conceput să afecteze hardware, software sau date de orice fel
  • nu trebuie să utilizați site-ul nostru în nici un fel care are drept scop să aducă vreun prejudiciu oricărei persoane sau persoane în vreun fel.
  • Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a vă întrerupe accesul la site-ul nostru dacă încălcati în mod semnificativ prevederile acestor Termeni și Condiții. Mai specific, putem lua una sau mai multe din următoarele acțiuni:
   • să vă emitem un avertisment scris;
   • să suspendăm, temporar sau permanent, dreptul dvs. de a accesa site-ul nostru;
   • să inițiem proceduri legale impotriva dumneavoastră pentru rambursarea oricăror costuri relevante pentru despăgubirea pagubelor noastre rezultate din încălcarea de către dumneavoastră a prezentului document de Termeni și condiții;
   • ssă intreprindem acțiuni suplimentare impotriva dumneavoastră, după caz;
   • să dezvăluim aceste informații autorităților de aplicare a legii, după cum este necesar sau după cum considerăm în mod rezonabil necesar; și / sau
   • orice alte acțiuni pe care le considerăm adecvate (și legale)

  Prin prezenta, excludem orice răspundere care decurge din orice acțiune (inclusiv, dar fără a se limita la cele descrise mai sus) pe care le putem lua ca răspuns la încalcarea acestor Termeni și Condiții.

 • Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri

  Utilizarea Site-ului nostru este, de asemenea, guvernată de Politica noastră privind cookie-urile și Politica privind confidențialitatea. Aceste politici sunt încorporate în acești Termeni și condiții prin această referință.

 • Modificări ale acestor Termeni și condiții

  • Este posibil să modificăm oricând aceste Termeni și condiții. Orice astfel de modificări vor deveni obligatorii pentru dvs. la prima utilizare a site-ului nostru după ce schimbările au fost implementate. Prin urmare, vă recomandăm să verificați din când în când această pagină.
  • În eventualitatea unui conflict între versiunea actuală a acestor Termeni și Condiții și orice versiune (versiuni) anterioare, prevederile actuale și efective vor avea prioritate dacă nu se specifică în mod expres altfel.
 • Cum ne puteți contacta

   

  Pentru a ne contacta, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la dpo@apthr.ro sau folosind oricare dintre metodele furnizate pe Pagina noastră de contact.

 • Cum vom comunica cu dumneavoastră

  • Dacă avem datele dvs. de contact, este posibil să vă trimitem din când în când notificări importante prin e-mail. Astfel de notificări se pot referi la aspecte care includ, dar nu se limitează la, schimbări ale serviciilor și modificări la acești Termeni și condiții.
  • Nu vă vom trimite niciodată e-mailuri de marketing de orice fel fără consimțământul dumneavoastră. Dacă acordați astfel de consimțământ, puteți renunța oricând. Toate e-mailurile de marketing trimise de noi includ un link de dezabonare.

  Pentru întrebări sau reclamații legate de comunicările de la noi (inclusiv, dar fără a se limita la, e-mailurile de marketing), vă rugăm să ne contactați la dpo@apthr.ro

 • Protecția datelor

   

  • Toate informațiile personale pe care le putem utiliza vor fi colectate, prelucrate și deținute în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția generală a datelor („GDPR”) și a drepturilor dvs. în cadrul GDPR
  • Pentru detalii complete despre colectarea, prelucrarea, stocarea și păstrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la scopul sau scopurile pentru care sunt utilizate datele cu caracter personal, baza legală sau baza pentru utilizarea acestora, detalii despre drepturile dumneavoastră și cum să le exersați și cum să vă partajați date personale (dacă este cazul), consultați Politica noastră de confidențialitate și Politica de cookie-uri.
 • Lege și jurisdicție

  • Acești Termeni si Conditii, precum și relația dintre dvs. și Noi (fie că sunt contractuale sau nu) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea din România.
  • Dacă sunteți un vizitator (persoană fizică sau juridică), orice litigiu, controversă, procedură sau revendicare dintre dvs. și Noi referitoare la acești Termeni si conditii sau relația dintre dvs. și noi (fie că suntem contractuale sau nu) este supusă jurisdicției instanțelor din România.