• APT NEW BUSINESS SOLUTIONS SRL, denumită în continuare APT, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 67, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7660/2009, cod unic de înregistrare 25752858, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului [1], respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigură o protecție adecvată.

  În cadrul raporturilor cu terțe persoane, APT pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: sediul nostru principal este situat în Str. Giacomo Puccini 15, Bucuresti, e-mail:comunicare@apthr.ro

  [1] Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 • Temeiul legal al prelucrării DCP care se efectuează de către APT:

  • Constitutia Romaniei, republicată (art. 26);
  • Următoarele legi cu modificările, completările și reglementările lor ulterioare și subsecvente:
   • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
   • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul Civil
   • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă
   • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare,
  • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016(GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date
 • Ce sunt Datele cu Caracter Personal (DCP)?

  Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

  Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, seria și numărul unui act de identitate, adresa de protocol de internet (IP), identificatoare de modul cookie.

 • Ce date cu caracter personal prelucrăm?

  DCP pe care ni le furnizați și pe care le prelucrăm prin intermediul formularelor disponibile pe acest website sunt: nume, prenume, companie, adresa de e-mail și nr.de telefon. Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract de prestări servicii, suplimentar pot fi prelucrate și alte date personale, respectiv: domiciliul/resedința legală, date privind BI/CI (serie și număr, emitent, data eliberării), CNP.

  Suplimentar, o serie de alte date sunt culese în mod automat de serverul web pentru a asigura securitatea siteului și a informațiilor: loguri (jurnale) de accesare care conțin adresa IP a vizitatorului, resursa vizitată, browserul utilizat

  În plus, pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a măsura eficiența siteului și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor. Modulele cookie nu permit identificarea utilizatorului.

  Pentru mai multe detalii despre cookies accesați pagina privind Politica de cookies

  Pentru încheierea contractelor de prestări servicii, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispoziție are ca efect încetarea colaborării.

 • Scopul prelucrării[1]

  • oferirea de servicii, constând în: consultanță, suport, expertiză, training-uri și suport în materia implementării GDPR;
  • pentru a confirma serviciile comandate și furnizarea de informații suplimentare;
  • necesitatea de a parcurge etapele necesare încheierii unui contract la propunerea APT ori la solicitarea persoanei vizate;
  • soluționarea diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/ vizate;
  • pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte;
  • realizarea unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea și încasarea serviciilor prestate);
  • pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la evenimentele nostre
  • pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor

  APT mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării DCP, în următoarele scopuri:

  • realizarea de rapoarte / analize;
  • realizarea de informări;
  • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;
  • pentru creșterea calității serviciilor oferite.

  [1] Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (pe orice fel de suport), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

  • Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de APT, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
  • Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor;
  • În situația în care considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunile corespunzătoare de pe site;
  • Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, vă rugam să bifați optiunile corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că anumite colaborări nu vor fi posibile.
  • În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la adresa de email: dpo@apthr.ro sau prin poștă la adresa: Str. Ctin Dobrogeanu Gherea NR. 67, 01363, Bucureşti, Sector 1, Romania.
  • Retragerea ulterioară a acordului/consimtământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.
  • Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterioar acesteia, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data încetarii colaborării, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.
 • Către cine transmitem DCP?

  În considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime ale operatorului, DCP pot fi diseminate și puse la dispoziția partenerilor de afaceri ai operatorului cu care acesta colaborează pentru oferirea de servicii de consultanță și training.

  DCP pot fi diseminate către instituțiile abilitate ale statului, conform legii, fară consimțământul persoanelor vizate, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

 • Cum protejăm DCP?

  Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță – APT depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja DCP prelucrate pe acest website și a procedat la implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. APT asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Acest website este găzduit la Star Storage SA, unul din furnizorii de top pentru servicii cloud din România, cu care APT a încheiat un contract de servicii care corespunde exigențelor GDPR.

  În ciuda acestor eforturi, nu putem garanta totuși securitatea absolută a informațiilor procesate pe acest website. În situații de încălcare a securității datelor care v-ar putea pune în pericol datele personale ne angajăm să vă informăm prompt despre aceste situații și să luăm măsurile prevăzute de lege.

 • Care sunt drepturile dumneavoastră legate de protecția DCP?

  Conform prevederilor GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare și acces la DCP (art. 12);
  • dreptul de acces la DCP (art. 15);
  • dreptul la rectificare a DCP (art. 16);
  • dreptul la ștergerea DCP (art. 17)
  • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
  • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
  • dreptul la opoziţia prelucrării DCP (art. 21);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)

  Vă puteți exercita aceste drepturi transmițând o solicitare folosind acest Formular de solicitare, prin transmiterea unei scrisori recomandate la sediul nostru social sau prin intermediul unui email transmis la adresa dpo@apthr.ro Pentru a da curs cererilor dumneavoastră putem solicita informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea. De asemenea, putem respinge cererile repetitive, excesive sau vădit nefondate sau percepe o taxă pentru acoperirea costurilor administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate pentru a da curs respectivelor cereri (art. 12/5).

  În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, puteți depune o plângere la: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
  • dataprotection.ro

  În vederea aparării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege în materia protecției datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către operatorul APT NEW BUSINESS SOLUTIONS SRL, la următoarea adresa: Str Ctin Dobrogeanu Gherea Nr. 67, 013763, Bucureşti, Sector 1, Romania, ce va fi soluționată în termen legal.

 • Cum ne puteți contacta

   

  Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, ne puteți contacta la adresa punctului principal de lucru din str. Giacomo Puccini 15, București

  email: dpo@apthr.ro